• Регистратура: 032/ 692 502
 • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com
 • We Build. Your Dreams.

  Многопрофилна

  Транспортна Болница

  МТБ Пловдив

 • Homepage
 • Tradition. Innovation.
 • Construction. You can count on
 • Helping you and your house
 • Love where you live

До болницата можете да стигнете с:

Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8

Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116

За контакти:

Регистратура: 032 692 502

Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Дарители

За въпроси и запитвания
Свържете се с нас

За явяване на ТОЛЕК не се изисква справка от КАТ за нарушения!

Явяването на ТОЛЕК се осъществява след предварително записване на регистратурата на МТБ – Пловдив,
тел. 032/69-25-02 от 11:00 до 14:00 часа в работни дни   
Необходими Документи

Многопрофилна транспортна болница
МТБ Пловдив

Многопрофилна транспортна болница е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично, медицинско обслужване на нуждаещите се граждани и повишава “качеството на живот” на пациентите и чрез тях на техните близки.

Провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия, на заболявания и състояния свързани с безопасността на движението в железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт на територията на Южна България.

Извършва се медицинска, психологическа експертиза за професионалната годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите при прием в учебни заведения и работещите в сферата на железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт.

МТБ - Пловдив освидетелства, преосвидетелства и издава решения по спорни случаи на преценка по медицински показатели за годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства.

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив е правоприемник на Областната транспортна обединена болница. Историята на МТБ-Пловдив се свързва с откриването на железницата на Барон Хирш. През 1918 г. е създадена Областна транспортна медицинска служба Пловдив под формата на мрежа от здравни кабинети на „железниците“ на територията на Южна България.

През 1952 г. Здравните кабинети са обединени в Експертно медицинско отделение и е създадено първото Вътрешно отделение за стационарно лечение и експертиза. В същата година Транспортна болница се преименува на Областна транспортна обединена болница - Пловдив /ОТОБ/. През 1971 г. е създадено Хирургично отделение, 1993 г. Неврологичен сектор към ВО, който през 1998 г. се преобразува в самостоятелно Неврологично отделение.

От 1998 г. Транспортна болница е в нова сграда, отговаряща на всички европейски изисквания за добро медицинско обслужване. Тук приемат за преглед и стационар транспортните работници от цяла Южна България.

От 2001 г. болницата подписва договор с НЗОК и се отваря за лечение на всички граждани.През 2003 г. е създадено отделение за Анестезиология и реанимация и интензивно лечение.

През 2010 г. в съответствие със съвременните изисквания се разкрива ново Кардиологично отделение, осъществяващо и дейност интензивно кардиологично лечение.

През 2014 г. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив получава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години.

 

Галерия

 • оаил

  оаил

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • кардиология

  кардиология

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • оаил

  оаил

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • оаил

  оаил

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • неврология

  неврология

 • неврология

  неврология

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • неврология

  неврология

 • кардиология

  кардиология

 • кардиология

  кардиология

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • оаил

  оаил

 • кардиология

  кардиология

 • неврология

  неврология

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • неврология

  неврология

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • кардиология

  кардиология

 • кардиология

  кардиология

Отделения

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Аптека

Аптека

Болнична аптека към МТБ - Пловдив

Административно-стопански блок

Административно-стопански
блок

Административно-стопански блок има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години

ТОЛЕК

ТОЛЕК

ТОЛЕК извършва експертно освидетелстване на категория водачи на МПС на инвалиди, насочени от КАТ и ТЕЛК, както и решава спорни случаи за професионална и физическа годност на жп служители и водачи на МПС за Южна България.

Contact us

032/ 692 502 - Регистратура

032/ 277 604 - Деловодство


Location

ул. ”Колхида продължение”

гр. Пловдив,

4004


Send us email

mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

zop@mtb-plovdiv.com